Стойка за iPAD – 17238 – Стойка за iPAD – 17238 – Стойка за IPAD която се поставя на предното стъкло.Стойка за Таблет7-14 – 17238 – Стойка за Таблет 7-14 която се поставя на предното стъкло.Универсална стойка за таблет 7-14 , DeTech – 17238 – Стойка