Клещи за Iphone SIM CARD-35006 – Клещи за Iphone SIM CARD